Vilkår og betingelser

Dette website udbydes af:

Pingo Consult
Narvikvej 83
8600 Silkeborg
Telefon: 2280 2807
CVR: 40972137
e-mail: LK@PINGOCONSULT.DK

Når du skriver en besked via mail eller hjemmeside, søger en stilling i Pingo Consult eller foretager et køb accepterer du samtidig nedenstående datapolitik.

1. Vi behandler oplysninger i forbindelse med køb

Pingo Consult indsamler og behandler de oplysninger om dig, som du selv afgiver i forbindelse med henvendelse via mail eller hjemmeside eller køb. Det drejer sig om navn, adresse, postnummer, e-mail og eventuelt betalingsoplysninger.

Oplysningerne indsamles og behandles med hjemmel i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, for at kunne levere det produkt (konsulentbistand, virksomhedsrådgivning), som du har bestilt og den service, der er knyttet til produktet.

2. Vi bruger oplysningerne til at forbedre vores produkt og service

Vi indsamler trafikdata på pingo-consult.dk for almindelige besøgende. Det gør vi for at forbedre funktionaliteten på hjemmesiden, og for at få et større kendskab til interessen for Pingo Consult og vores ydelser. Det hjælper os til at forbedre vores virksomhedsrådgivning og målrette rådgivningen.

Pingo Consult er desuden tilsluttet Google Analytics, som måler al trafikken på danske websites. Der indsamles oplysninger om IP, tidspunkt, tekniske oplysninger om enhed fx OS, browser version m.v. Data gemmes uden tidsbegrænsning i aggregeret form, der ikke kan føres tilbage til brugeren. Google Analytics er Dataansvarlig.

Læs mere om hvordan du fravælger indsamling af data fra dine besøg under Cookiepolitik.

3. Du kan sige nej til markedsføring

Når et køb/kontrakt/samarbejde er afsluttet, behandles de afgivne kontaktoplysninger i forbindelse med vores egen markedsføring og til interne analyser. Pingo Consult vil løbende kontakte virksomheder indenfor målgruppen telefonisk om rådgivningstilbud. Du kan frabede dig denne type henvendelser ved at kontakte Pingo Consult på LK@PINGOCONSULT.DK.

4. Vi samarbejder med udvalgte databehandlere

Behandling af data i forbindelse kundehenvendelser sker i samarbejde med en række eksterne databehandlere. Vi har aftaler med disse eksterne databehandlere, som håndterer data efter nøje fastlagte procedurer.

5. Vi opbevarer data i maksimum fem år

Dine personoplysninger bliver ifølge lovkrav gemt i fem år, efter du har foretaget et køb hos Pingo Consult.
Herefter vil dine data blive slettet. Du kan til enhver tid kontakte Pingo Consult for at få information om hvilke data, vi har gemt om dig, og for evt. at få dine data slettet.

6. Vi behandler personoplysninger i forbindelse med jobansøgninger

Når vi skal besætte ledige stillinger hos Pingo, behandler vi ansøgernes personoplysninger med hjemmel i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f, idet vi har en legitim interesse i at besætte stillingen med en passende kandidat.

Oplysningerne vil kun blive brugt internt i Pingo Consult i forbindelse med besættelse af den opslåede stilling. Dog kan vi efter aftale med dig gemme og behandle oplysningerne i forbindelse med besættelse af andre eller fremtidige stillinger. Det vil kun være de personer hos Pingo Consult, der er direkte involveret i rekrutteringen, der vil have adgang til oplysningerne. Oplysningerne vil ikke blive delt med andre.

Vi sletter dine oplysninger senest 6 måneder efter modtagelse af din ansøgning, medmindre du har givet samtykke til, at vi opbevarer dem i længere tid, eller der forinden er opstået et sagligt behov for at opbevare dem i længere tid.

7. Du har ret til indsigt og til at blive slettet

Du har efter databeskyttelsesreglerne en række rettigheder, når vi behandler oplysninger om dig:

a) Ret til at se oplysninger (indsigt): Du kan bede om at få indsigt i de personoplysninger, som vi har registreret om dig efter reglerne om indsigtsret.
b) Ret til berigtigelse: Du har ret til at få berigtiget urigtige oplysninger om dig selv.
c) Ret til sletning: Du har til enhver tid ret til at få slettet oplysninger om dig, medmindre oplysninger er nødvendige for at færdiggøre en endnu ikke afsluttet opgave.
d) Ret til begrænsning af behandling: Du kan i visse tilfælde have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
e) Ret til indsigelse: Du kan i visse tilfælde have ret til at gøre indsigelse mod vores eller databehandlerens behandling af dine personoplysninger.
f) Ret til at trække samtykke tilbage: Hvis du har givet samtykke til behandling af en eller flere personoplysninger om dig, kan du på ethvert tidspunkt trække dit samtykke tilbage efter de persondataretlige regler. Medmindre vi har et andet lovligt behandlingsgrundlag, kan vi ikke længere behandle de pågældende oplysninger. Hvis du ønsker at benytte dig af disse muligheder, kan du kontakte Pingo Consult på LK@PINGOCONSULT.DK
g) Ret til at klage til Datatilsynet: Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger, hvis du mener, at behandlingen ikke sker efter gældende regler. Du kan finde Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Har du spørgsmål i øvrigt om behandling af personoplysninger eller andre forhold om Pingo Consults ydelser og produkter, så er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan rette henvendelse til: LK@PINGOCONSULT.DK eller Pingo Consult på telefon 22 80 28 07.

Privatlivspolitikken er opdateret den 24. januar 2020.