Om Pingo Consult

Pingo Consult blev etableret den 1. januar 2020 af Lisette Kristiansen.

Vi brænder for at optimere, strukturere og implementere de interne processer, der hører sig til for at udvikle sig som virksomhed, og har fokus på udvalgte områder, herunder kvalitetsstyring (specielt foderbranchen), arbejdsmiljø og GDPR.

Vores viden bygger på uddannelse og mange års erfaring med opgaver for topledelsen i forskellige virksomheder og brancher med en enkelt afhopper ind i salgsuniverset som eksportkoordinator med fokus på kanvas- og relationssalg, etablering/facilitering af netværk samt eksportrettede aktiviteter.

Pingo Consult driver ligeledes Fodernetvaerk.dk, som henvender sig til agro-producenter samt deres leverandører samt andre med interesse for foderstoffer.

Lisette Kristiansen Ejer af Pingo Consult

Mission og vision

Vi ønsker at være de små og mellemstore virksomheders foretrukne leverandører af viden og services, som skaber merværdi for vores kunder.

Værdier og berettigelse

Vi har fokus på tillid, troværdighed og kreativitet, fordi vi ved, at det virker. Vi skaber merindtjening for kunden ved at udvikle, optimere og strukturere interne processer og arbejdsgange, så kunden kan fokusere på salg og indtjening. Vores rådgivere er praktikere med ledelseserfaring og begge ben på jorden: Vi taler samme sprog som kunden om praktiske og pragmatiske løsninger, der virker – det bedste udgangspunkt for en god dialog og sparring med kunden gennem hele processen.

Vores målgruppe er iværksættervirksomheder, små og mellemstore virksomheder.


Pingo Consult